Астрологія
 
Наші новинки

 • www.365ebyt.online , в этом каталоге , вот такую , вот сайт с русскими фильмами , типа такого , типа этого , источник , www.1doxera.com , такой вариант
 •  
  ЕКЛІПТИКА

  ЕКЛІПТИКА. ВИДИМИЙ РУХ

  СОНЦЯ І МІСЯЦЯ

  У даній місцевості кожна зоря кульмінує завжди на одній і тій самій висоті над горизонтом, бо її кутова відстань від полюса світу і небесного екватора не змінюється. Сонце ж і Місяць змінюють висоту, на якій кульмінують. Звідси можна зробити висновок, що їхнє положення відносно зір схилення змінюється. Нам відомо, що Земля рухається навколо Сонця, а Місяць навколо Землі. Простежимо, як змінюється внаслідок цього положення обох світил на небі.

  Якщо за точним годинником помічати проміжки часу між верхніми кульмінаціями зір і Сонця, то можна переконатися, що проміжки між кульмінаціями зір на чотири хвилини коротші за проміжки між кульмінаціями Сонця. Пояснюється це тим, що за період одного оберту навколо осі добу Земля проходить при­близно '/365 частину свого шляху навколо Сонця. А нам зда­ється, що Сонце зсувається на фоні зір на схід — у бік, про­тилежний добовому обертанню неба. Цей зсув становить близько 1°. Щоб повернутися на такий кут, небесній сфері потрібно ще 4 хв, на які й «запізнюється» кульмінація Сонця. Отже, в резуль­таті руху Землі по орбіті Сонце за рік описує на небі відносно зір велике коло, яке називається екліптикою мал. 1.

  Оскільки Місяць робить один оберт назустріч обертанню неба за місяць і тому проходить за добу не 1е, а приблизно 13е, то його кульмінації запізнюються щодоби вже не на 4 хв, а на 50 хв.

  Визначаючи висоту Сонця опівдні, помітили, що двічі на рік воно буває на небесному екваторі, у так званих точках рівнодення. Це відбувається в дні весняного і літнього рівнодення близько 21 березня і 23 вересня. Площина горизонту завжди ділить небесний екватор навпіл мал. 2. Тому в дні рівнодень шлях Сонця над горизонтом дорівнює шляху його під горизонтом, отже, однакова тривалість дня і ночі.

  Яке схилення Сонця в дні рівнодень?

  Рухаючись по екліптиці, 22 червня Сонце відходить найдалі від небесного екватора в бік Північного полюса світу на 23°27'. Опівдні для північної півкулі Землі воно знаходиться найвище над горизонтом на цю величину вище від небесного екватора, див. Мал. 1 і 2. День найдовший, він називається днем літнього сонцестояння.

  Великий круг екліптики перетинає великий круг небесного екватора під кутом 23°27'. На стільки ж Сонце буває нижче від екватора в день зимового сонцестояння, 22 грудня див. Мал. 1 і 2. Отже, цього дня висота Сонця у верхній кульмінації змен­шується порівняно з 22 червня на 46°54', і день найкоротший. З курсу фізичної географії ви знаєте, що відмінності в освіт­ленні і нагріванні Землі Сонцем зумовлюють її кліматичні пояси і зміну пір року.

  Обожнювання Сонця в давнину породило міфи, які описують події «народження», «воскресіння» «бога-Сонця», що періодично повторюються протягом року: умирання природи взимку, її відрод­ження навесні й т. ін. Християнські свята мають на собі сліди культу Сонця.

  Зрозуміло, що опівночі верхню кульмінацію проходить зоді­акальне сузір'я, протилежне тому, в якому знаходиться Сонце. Наприклад, у березні Сонце проходить по сузір'ю Риб, а опівночі кульмінує сузір'я Діви.

  Отже, ми переконалися, що видимий рух Місяця, який оберта­ється навколо Землі, і Сонця, навколо якого обертається Земля, виявляється й описується однаково. І на основі тільки цих спо­стережень не можна визначити, рухається Сонце навколо Землі чи Земля навколо нього.

  Планети переміщуються на фоні зоряного неба значно склад­ніше. Вони рухаються то в один, то в інший бік, іноді повільно виписуючи петлі мал. 3. Це зумовлено поєднанням їх дійсного руху з рухом Землі. На зоряному небі планети у перекладі з давньогрецької «мандрівні» не мають постійного місця, так само як Місяць і Сонце. Тому на карті зоряного неба положення Сонця, Місяця і планет можна вказати тільки для певного моменту.

  Приклад розв'язування задачі

  Задача. Визначте полуденну висоту Сонця в Архангельську й Ашхабаді в дні літнього і зимового сонцестояння.

  Зверніть увагу на те, як пов'язана різниця полуденних висот Сонця в дні сонцестоянь для кожного міста з відмінністю його схилення в ці дати.


  .


   
  небо | космічний | ракета | техніка | тілька